Aktualności

Zmiana opłat

WSM „Ochota” informuje, że od 1 czerwca 2021 roku VEOLIA wprowadziła nową, wyższą „Taryfę dla ciepła Veolia Energia Warszawa SA”, która została zatwierdzona w dniu 10 maja 2021 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją nr DRE.WRC.4210.13.2021.142.XXIzm.ARy.

Taryfa ta została ogłoszona w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 129 (859) z dnia 11 maja 2021 i obowiązuje od 1 czerwca 2021 roku.

Od 1 lipca 2021 roku miesięczna stawka za podgrzanie wody użytkowej dla ccw zaliczkowo wynosić będzie 39,56 zł/ osobę lub 16,48 zł/m3.

Indywidualne informacje o zmienionej wysokości opłat otrzymają Państwo w najbliższym czasie.

Pismo – VEOLIA

ZARZĄD WSM OCHOTA