Aktualności

ZATRUDNIMY PRACOWNIKA

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” zatrudni osobę na stanowisko: inspektora ds. budowlanych ( z uprawnieniami budowlanymi)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne budowlane;
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (aktualne zaświadczenie z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),
 • staż pracy minimum 3 lata na w/w stanowisku,
 • doświadczenie w pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej lub na budowie;
 • dobra znajomość prawa budowlanego i pozostałych przepisów techniczno-budowlanych,
 • umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów,
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programu do kosztorysowania NORMA ,
 • wiedza praktyczna w zakresie procedur przetargowych, opinii przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości robót budowlanych.

Wymagania dodatkowe:

 • praktyczna znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista;

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia i specyfikacji do przetargów;
 • udział w komisjach technicznych i przetargowych;
 • współpraca z Administracjami Osiedli;
 • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów;
 • dokonywanie wizji technicznych i ocena stanu technicznego nieruchomości,
 • nadzór i rozliczanie czynności okresowych kontroli budynków realizowanych przez wykonawców na podstawie odrębnych umów;
 • kontrola, odbiór i rozliczanie robót budowlanych;
 • obsługa bezpośrednia mieszkańców w zakresie swoich obowiązków;
 • wykonywanie obowiązkowych przeglądów rocznych budynków.

Oferujemy:

 • pracę w firmie o wysokich standardach obsługi klienta
 • stanowisko w doświadczonym zespole i przyjazną atmosferę pracy
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • stabilne warunki zatrudnienia – umowę o pracę na cały etat

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (minimum 3 letni): kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
 • kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

Dokumenty o których mowa powyżej należy wysłać skanem na adres e-mailowy Spółdzielni: sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 31.12.2020 r. lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres WSM Ochota, ul. Pruszkowska 17, 02-119 Warszawa, przesyłając w terminie.

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji oraz pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

 

 

 

ZARZĄD WSM OCHOTA