Aktualności

ZATRUDNIMY PRACOWNIKA

WSM „Ochota” Ogłasza konkurs na stanowisko :

– Inspektor Nadzoru robót budowlanych

– Inspektor Nadzoru robót sanitarnych

– Inspektor Nadzoru robót instalacji elektrycznych

Zakres obowiązków i czynności:

 • sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztowej
 • koordynacja, nadzór, odbiory, rozliczenia robót budowlanych;
 • sprawdzanie jakości i zgodności robót z umowami;
 • uczestnictwo w postępowaniach przetargowych, kontrolach budowy;
 • pozyskiwanie decyzji administracyjnych takich jak: pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie
 • koordynacja robót wszystkich branż;
 • współpraca z jednostkami Spółdzielni.

Wymagania:

 • 3 lata doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzoru;
 • wpis do Izby Zawodowej;
 • znajomość kosztorysowania;
 • umiejętność posługiwania się komputerem;
 • obsługa sprzętu biurowego
 • znajomość programów: Word, Excel,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 20 października 2018 r.

Prosimy o załączenie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez WSM „Ochota” danych osobowych do celów rekrutacji.

ZARZĄD WSM OCHOTA