Aktualności

WYNIKI PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem chodników przy ul. Astronautów 1 i Astronautów 3 w Warszawie, Komisja Przetargowa odrzuciła oferty firm KAMAR Marcin Surała, Tea Construction Sp. z o.o., MARGOT Małgorzata Szymańska, ORT-BUD Ewa Szymkuć Oferty firm MARGOT Małgorzata Szymańska oraz ORT-BUD Ewa Szymkuć zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oferenci Tea Construction Sp. z o.o. oraz KAMAR Marcin Surała nie przedstawili kompletu wymaganych dokumentów.

ZARZĄD WSM OCHOTA