Aktualności

WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z konserwacją i utrzymaniem nieruchomości znajdujących się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” Osiedle Jadwisin w Warszawie w zakresie robót sanitarnych, w szczególności dotyczących: instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej i ciepłej, instalacji przeciwpożarowej i gazowej; napraw i konserwacji węzłów cieplnych zapewniających utrzymanie tych zasobów w sprawności technicznej i eksploatacyjnej, została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
„SAN-BUD” Piotr Mroziński
Św. Wincentego 124/111
03-291 Warszawa

 

ZARZĄD WSM OCHOTA