Aktualności

WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem prac porządkowych na terenie Os. Gorlicka, zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ochota, postępowanie zostało unieważnione.

ZARZĄD WSM OCHOTA