Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd WSM „Ochota” we wrześniu br. planuje zwołać Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w 7 częściach.
O czasie miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia będziecie Państwo powiadomieni w późniejszym terminie.
Zgodnie ze statutem w tym roku Walne Zgromadzenie będzie wybierać Radę Nadzorczą i Rady Osiedli.
Serdecznie zapraszamy do kandydowania do w/w organów Spółdzielni.
Odpowiednie druki związane z kandydowaniem do Rady Nadzorczej wraz z załącznikiem znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni oraz są dostępne w Administracji Osiedla.

DRUKI DO POBRANIA

Karta zgłoszenia Kandydata 
Karta poparcia dla Kandydata 

Kandydatów do Rad Osiedli zgłaszają członkowie podczas trwania Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD WSM OCHOTA