Aktualności

Walne Zgromadzenie

Szanowni Członkowie WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” informuje, że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 21 marca 2020r. o zmienie ustawy i szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 ze zm.) Walne Zgromadzenie będzie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Sprawozdanie z działalności WSM „Ochota” oraz Sprawozdanie finansowe za 2020 rok są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Materiały dla członków Spółdzielni” (po zalogowaniu) lub w biurze Spółdzielni przy ul. Pruszkowskiej 17, II piętro pokój 212.

Prezes Zarządu WSM „Ochota”

ZARZĄD WSM OCHOTA