Kluby

Celem działania Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” jest miedzy innymi zaspokajanie potrzeb kulturalnych członków oraz ich rodzin. Zapewnienie rozrywki kulturalnej mieszkańcom, tym starszym i tym młodszym, możliwe jest dzięki działalności klubów osiedlowych. Kluby i zrzeszenia działały w ramach WSM już od lat trzydziestych, a przez cały okres powojenny, spółdzielnia organizowała zawody, konkursy, wyjazdy czy pokazy twórczości mieszkańców.

Dzisiaj każdy można wybrać się do jednego z dwóch klubów osiedlowych, Klubu STOKROTKA i Klubu JEDYNKA. Tam zajęcia od lat odbywają się niemal cały rok. Co więcej – duża część z nich jest całkowicie bezpłatna.