Spółdzielnia

Macierzystą jednostką, z której w 1970 roku wydzieliła się WSM „Ochota”, była, założona w 1921 roku, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Było to związane z dynamicznym rozwojem budownictwa spółdzielczego i koniecznością usprawnienia zarządzania często bardzo oddalonymi od siebie zasobami mieszkaniowymi.

W skład zasobów spółdzielni wchodziło w tym czasie 207 budynków mieszkalnych i 36 pawilonów usługowych zlokalizowanych na terenie trzech osiedli. W latach 70- tych zasoby spółdzielni dodatkowo, oprócz budynków powstałych w wyniku prowadzenia działalności inwestycyjnej, powiększyły się o pojedyncze jednostki pozyskiwane z małych spółdzielni mieszkaniowych.

Zobacz więcej

Osiedle Jadwisin

Zobacz więcej

Osiedle Gorlicka

Zobacz więcej

Władze

 • RADA NADZORCZA WSM OCHOTA KADENCJA 2017-2020

  Przewodniczący Rady:
  Marek Milewski

  Z-ca Przewodniczącego Rady:
  Maciej Iwański

  Sekretarz:
  Agnieszka Lipska

  Magdalena Balcerek
  Dariusz Ciesielski
  Zofia Dalbor-Pluta
  Janusz Eksztajn
  Krzysztof Grzelka (rezygnacja)
  Jolanta Jagiełło
  Elżbieta Kułakowska
  Danuta Morawska
  Jadwiga Plicko
  Andrzej Strzelczyk
  Jarosław Wach (rezygnacja)
  Zofia Kuczyńska
  Ewa Tymińska

 • ZARZĄD WSM OCHOTA

  Prezes Zarządu:
  Małgorzata Maroszek

 • RADA OSIEDLA JADWISIN KADENCJA 2017-2020

  Przewodniczący Rady:
  Maciej Iwański

  Z-ca Przewodniczącego Rady:
  Magdalena Kozłowska

  Sekretarz:
  Krystyna Słomińska

  Bogusław Alencewicz
  Urszula Dziuda
  Stanisław Garstka
  Krzysztof Grzelka
  Agnieszka Jankowska-Szurmiej
  Janina Kołodziejczyk
  Marcin Kosiński
  Tadeusz Kubiak
  Elżbieta Kułakowska
  Zbigniew Kurowski
  Ireneusz Markiewicz
  Maciej Matejko
  Krystyna Matsumoto
  Marek Milewski
  Bogdan Morlo
  Maria Nadolna
  Marta Ogonowska
  Adam Raniszewski
  Zbigniew Sokół
  Teresa Stefaniak
  Iwona Szumniak
  Beata Zamrowska-Rosiak

 • RADA OSIEDLA GORLICKA KADENCJA 2017-2020

  Przewodniczący Rady:
  Agnieszka Lipska

  Z-ca Przewodniczącego Rady:
  Ryszard Ciechański

  Sekretarz:
  Maria Piotrowska

  Jacek Antoniak
  Monika Bogusz
  Ryszard Ciepieńka
  Leszek Czarnecki
  Zofia Dalbor-Pluta
  Tomasz Fazan
  Jerzy Galuba
  Jolanta Jagiełło
  Jadwiga Jóźwiak
  Andrzej Korczak
  Elżbieta Kordowska
  Leszek Oryński
  Tabeusz Pałko
  Agata Pawłowicz
  Krystyna Prószyńska-Pokropek
  Ewa Tymińska
  Krzysztof Wójcicki