Rada osiedla

KADENCJA 2017-2020
Lp. Nazwisko i Imie: Funkcja:
01 Maciej Iwański Przewodniczący rady
02 Magdalena Kozłowska Z-ca Przewodniczącego Rady
03 Krystyna Słomińska Sekretarz
04 Bogusław Alencewicz
05 Urszula Dziuda
06 Stanisław Garstka
07 Krzysztof Grzelka
08 Agnieszka Jankowska-Szurmiej
09 Janina Kołodziejczyk
10 Marcin Kosiński
11 Tadeusz Kubiak
12 Elżbieta Kułakowska
13 Zbigniew Kurowski
14 Ireneusz Markiewicz
15 Maciej Matejko
16 Krystyna Matsumoto
17 Marek Milewski
18 Bogdan Morlo
19 Maria Nadolna
20 Marta Ogonowska
21 Adam Raniszewski
22 Zbigniew Sokół
23 Teresa Stefaniak
24 Iwona Szumniak
25 Beata Zamrowska-Rosiak

 

Kadencja członków Rady Osiedla Jadwisin wybranych na Walnym Zgromadzeniu WSM „Ochota” w maju 2017 roku zakończyła się w dniu 22 czerwca 2020 roku. Wybory do Nowej Rady Osiedla Jadwisin odbędą się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu