Rada osiedla

KADENCJA 2017-2020
Lp. Nazwisko i Imie: Funkcja:
01 Agnieszka Lipska Przewodniczący rady
02 Ryszard Ciechański Z-ca Przewodniczącego Rady
03 Maria Piotrowska Sekretarz
04 Jacek Antoniak
05 Monika Bogusz
06 Ryszard Ciepieńka
07 Leszek Czarnecki
08 Zofia Dalbor-Pluta
09 Tomasz Fazan
10 Jerzy Galuba
11 Jolanta Jagiełło
12 Jadwiga Jóźwiak
13 Andrzej Korczak
14 Elżbieta Kordowska
15 Leszek Oryński
16 Tabeusz Pałko
17 Agata Pawłowicz
18 Krystyna Prószyńska-Pokropek
19 Ewa Tymińska
20 Krzysztof Wójcicki

 

Kadencja członków Rady Osiedla Gorlicka wybranych na Walnym Zgromadzeniu WSM „Ochota” w maju 2017 roku zakończyła się w dniu 19 czerwca 2020 roku. Wybory do Nowej Rady Osiedla Gorlicka odbędą się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.