Aktualności

OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym oraz w trosce o zdrowie zarówno Naszych Mieszkańców jak i pracowników Spółdzielni, informujemy, że mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, Zarząd WSM „Ochota” zdecydował się podjąc następujące działania:

1. Na drzwiach wejściowych do budynków oraz na tablicach ogłoszen na klatkach schodowych zostały umieszczone plakaty informacyjne Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia mówiące o tym, jak zapobiegać zakażeniu oraz jak postępować i z kim się kontaktować w sytuacji zaobserwowania u siebie objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem;

2. W okresie od 12 marca 2020 roku odwołane zostają wszelkie spotkania i kontakty bezpośrednie z mieszkańcami w Biurze Spółdzielni i Administracjach Osiedli, w tym również te zaplanowane w terminach wcześniejszych.  Jednocześnie informujemy, że pozostajemy z Panstwem w kontakcie telefonicznym oraz elektronicznym na dotychczasowych zasadach. Prosimy, żebyście Państwo kontaktowali się ze Spółdzielnią telefonicznie i mailowo.

Zwracamy także Panstwa uwagę na to abyście śledzili na bieżąco wszelkie komunikaty przekazywane w mediach przez stosowne organa państwowe.

O kolejnych krokach podejmowanych przez Zarząd WSM Ochota bedziemy Panstwa niezwłocznie informować.

Liczymy na Państwa zrozumienie w tej trudnej sytuacji jednocześnie przepraszając za wynikające z niej uciążliwości.

Numery telefonów i adresy email dostępne są na stronie internetowej https://www.wsmochota.com.pl

Przypominamy niektóre adresy email i numery telefoniczne:
sekretariat@wsmochota.com.pl, gorlicka@wsmochota.com.pl, jadwisin@wsmochota.com.pl

BIURO SPÓŁDZIELNI ul. Pruszkowska 17, 02-119 Warszawa
1) Sekretariat Biura Spółdzielni 22 572-89-08
sekretariat@wsmochota.com.pl
2) Dział Księgowości – 22 572-89-04
sekretariat@wsmochota.com.pl
3) Dział remontów i eksploatacji 22 572-89-32 | 22 572-89-42 | 22 572-89-44
sekretariat@wsmochota.com.pl
4) Dział ds. nieruchomości gruntowych – 22 572-89-31
sekretariat@wsmochota.com.pl
5) Dział rozliczeń Wody 22 572-89-40
sekretariat@wsmochota.com.pl
6) Dział Członkowsko – Mieszkaniowy 22 572-89-05 | 22 572-89-07
sekretariat@wsmochota.com.pl
7) Lokale użytkowe 22 572-89-12 | 603-333-404

ADMINISTRACJA OSIEDLA GORLICKA ul. Gorlicka 1, 02-130 Warszawa

1) Sekretariat – 22 658-28-10
gorlicka@wsmochota.com.pl
2) Dział Techniczny – 22 822-80-13
gorlicka@wsmochota.com.pl
3) Dział Windykacji – 22 668-99-45
gorlicka@wsmochota.com.pl
4) Administratorzy: 605-443-944

ADMINISTRACJA OKĘCIE
ul. Żwirki i Wigury 3A, 02-143 Warszawa
tel. 22 846-02-71
Administratorzy: 603-033-833 | 603-330-059

ADMINISTRACJA OSIEDLA JADWISIN ul. Korotyńskiego 23, 02-123 Warszawa
1) Sekretariat 22 846-14-67 | 22 846-02-62
jadwisin@wsmochota.com.pl
2) Dział Techniczny 22 846-14-20
jadwisin@wsmochota.com.pl
3) Dział Windykacji 22 658-47-55
jadwisin@wsmochota.com.pl
4) Administratorzy, tel. 603-303-083, 601-505-855, 663-150-580

ADMINISTRACJA WŁOCHY Al.Krakowska 268, 02-210 Warszawa
nr tel. 22 846-29-82
Administratorzy 603-330-165, 603-333-622

ZARZĄD WSM OCHOTA