Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 16.07.2019r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: sprzedaż samochodu będącego własnością spółdzielni:

Samochód marki :  FIAT DUCATO

Rok produkcji: 2007

Pojemność silnika: 2198 m3

Przebieg: 96 479 km

CENA WYWOŁAWCZA: 9000,00 zł netto

Szczegółowe informacje dot. samochodu pod nr telefonu: (22) 658-28-10

Samochód można obejrzeć od poniedziałku do piątku w Administracji Osiedla przy ul. Gorlickiej 1 w godzinach pracy biura. Zamiar obejrzenia samochodu należy uzgodnić pod nr telefonu: (22) 658-28-10

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na sprzedaż samochodu ” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 16.07.2019r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2019r o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna. Po otwarciu kopert i zweryfikowaniu złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 500 zł netto. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący komisji ogłasza, który z oferentów wygrał przetarg .

Nabywca samochodu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 14 dni wpłacić na konto spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości uzyskanej w przetargu. Samochód zostanie wydany po podpisaniu umowy kupna / sprzedaży auta oraz opłaceniu faktury.  Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny skutki wygranego przetargu wygasają.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

ZARZĄD WSM OCHOTA