Aktualności

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 29 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która nakazuje Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółdzielnia”) na podstawie ww. ustawy pilne złożenie oświadczenia, w którym należy wskazać, jaka część gazu trafia na cele inne niż dla gospodarstw domowych (inne niż mieszkaniowe).

Mając na uwadze powyższe wzywamy osoby, którym przysługują tytuły prawne do lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy ul. :

  • K.Dickensa 29,
  • W.Korotyńskiego 17, 19, 19A, 21, 48,
  • Sabały 10/12 i 16

w których zarejestrowana została i jest prowadzona działalność gospodarcza, do przedstawienia Spółdzielni OŚWIADCZENIA ODBIORCY PALIWA GAZOWEGO wg wzoru, który znajdziecie Państwo do pobrania na stronie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”: www.wsmochota.com.pl lub w Administracji Osiedla Jadwisin przy ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie. Wzory oświadczeń zostały wrzucone do skrzynek pocztowych przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG.

Ww. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@wsmochota.com.pl lub złożyć w Administracji Osiedla Jadwisin przy ul. Korotyńskiego 23, 02-123 Warszawa lub w siedzibie WSM „Ochota” przy ul. Pruszkowskiej 17, 02-119 Warszawa.

Prosimy o przekazanie ww. Oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2022 r. i poważne potraktowanie przedmiotowej sprawy z uwagi na ww. obowiązek ustawowy nałożony na Spółdzielnię. Dane te są bowiem niezbędne do przygotowania
i złożenia przez Spółdzielnię rzetelnego oświadczenia, o którym mowa w ww. ustawie.

 

OŚWIADCZENIE ODBIORCY PALIWA GAZOWEGO

ZARZĄD WSM OCHOTA