Aktualności

OGŁOSZENIE

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W związku ze znacznym wzrostem zakażeń koronawirusem prosimy, o kontakt ze Spółdzielnią przede wszystkim telefonicznie, korespondencyjnie lub mailowo.

Pisma, podania prosimy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty mailowej lub do skrzynek zamontowanych przy wejściach do Administracji Osiedla. W biurze Spółdzielni przy ul. Pruszkowskiej 17, na parterze do skrzynki na portierni.

Sprawy pilne, wymagające osobistej wizyty prosimy uzgadniać telefonicznie z poszczególnymi działami. Zaświadczenia prosimy zamawiać pisemnie lub drogą mailową z podaniem telefonu kontaktowego, na który Spółdzielnia będzie się kontaktować po odbiór zaświadczenia.

Numery telefonów i adresów e-mail dostępne są na stronie internetowej https://www.wsmochota.com.pl i na tablicach ogłoszeń.

Telefony alarmowe wywieszone są na tablicach ogłoszeń w budynkach.

Poniżej przypominamy adresy e-mail i numery telefonów:

 

BIURO SPÓŁDZIELNI
Pruszkowska 17, 02 -119 Warszawa | mail: sekretariat@wsmochota.com.pl

1)      Sekretariat Biura Spółdzielni  22 572-89-08

2)      Dział ds. nieruchomości gruntowych – 22 572-89-31

3)      Dział Rozliczeń Wody  22 572 89 06 / 22 572 89 40

4)      Dział Członkowsko – Mieszkaniowy 22 572-89-05      | 22 572-89-07

ADMINISTRACJA OSIEDLA GORLICKA
Gorlicka 1, 02-130 Warszawa | mail: gorlicka@wsmochota.com.pl

1)        Sekretariat 22 658-28-10

2)        Dział Techniczny  22 822-80-13

3)        Czynsze  22 668-99-45

4)        Administratorzy: 605-443-944

ADMINISTRACJA OKĘCIE
Żwirki i Wigury 3A, 02-143 Warszawa

tel. 22 846-02-71 Administratorzy: 603-033-833, 603-330-059

ADMINISTRACJA OSIEDLA JADWISIN
Korotyńskiego 23, 02-123 Warszawa | mail: jadwisin@wsmochota.com.pl

1)         Sekretariat 22 846-14-67 | 22 846-02-62

2)         Dział Techniczny 22 846-14-20 w. 105, 110

3)         Czynsze 22 658-47-55 w.109

4)         Administratorzy,  tel. 603-303-083, 603-403-227, 663-150-580

   ADMINISTRACJA WŁOCHY

Al. Krakowska 268 m 1, 02-268 Warszawa

nr tel. Administratorzy: 603-330-165, 603-333- 622,

Dz. Techn. 603-433-575

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa i wytycznych w czasie pandemi.

ZARZĄD WSM OCHOTA