Aktualności

Ogłoszenie

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W związku rozszerzaniem się epidemii i wprowadzeniem od dnia 10.10.2020 roku na terenie Polski tzw. strefy żółtej oraz w trosce o zdrowie zarówno Naszych Mieszkańców jak i pracowników Spółdzielni, informujemy, że mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, Zarząd WSM „Ochota” zdecydował się podjąć następujące działania:

  1. Na drzwiach wejściowych do budynków oraz na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych są umieszczone plakaty informacyjne Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia mówiące o tym, jak zapobiegać zakażeniu oraz jak postępować i z kim się kontaktować w sytuacji zaobserwowania u siebie objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem;
  2. W okresie od 12 października 2020 roku wszelkie spotkania i kontakty bezpośrednie z mieszkańcami w Biurze Spółdzielni i Administracjach Osiedli, odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu terminu z zachowaniem wszelkich restrykcji sanitarnych.

Jednocześnie informujemy, że pozostajemy z Państwem w kontakcie telefonicznym oraz elektronicznym na dotychczasowych zasadach. Prosimy, żebyście Państwo przede wszystkim kontaktowali się ze Spółdzielnią telefonicznie i mailowo.

  1. Dozorcy domów i firmy sprzątające mają bezwzględny obowiązek odkażania klamek, poręczy, wind co najmniej 4 razy dziennie. Zwracamy także Państwa uwagę na to, abyście śledzili na bieżąco wszelkie komunikaty przekazywane w mediach przez stosowne organy państwowe. O  kolejnych  krokach  podejmowanych  przez  Zarząd  WSM „Ochota”  będziemy  Państwa niezwłocznie informować. Liczymy na Państwa zrozumienie w tej trudnej sytuacji jednocześnie przepraszając za wynikające z niej uciążliwości. Numery telefonów i adresów e-mail dostępne są na stronie internetowej https://www.wsmochota.com.pl

Przypominamy niektóre adresy e-mail i numery telefoniczne:

sekretariat@wsmochota.com.pl, gorlicka@wsmochota.com.pl, jadwisin@wsmochota.com.pl

 

BIURO SPÓŁDZIELNI ul. Pruszkowska 17, 02 -119 Warszawa

 

ADMINISTRACJA OSIEDLA GORLICKA

ul. Gorlicka 1, 02-130 Warszawa

1)    Sekretariat 22 658-28-10
gorlicka@wsmochota.com.pl

2)    Dział Techniczny  22 822-80-13
gorlicka@wsmochota.com.pl

3)    Dział Windykacji  22 668-99-45
gorlicka@wsmochota.com.pl

4)    Administratorzy: 605-443-944

 

ADMINISTRACJA OKĘCIE

ul. Żwirki i Wigury 3A, 02-143 Warszawa

tel. 22 846-02-71

Administratorzy: 603-033-833, 603-330-059 

ADMINISTRACJA OSIEDLA JADWISIN

ul. Korotyńskiego 23, 02-123 Warszawa

1)    Sekretariat 22 846-14-67 | 22 846-02-62
jadwisin@wsmochota.com.pl

2)    Dział Techniczny 22 846-14-20
jadwisin@wsmochota.com.pl

3)    Dział Windykacji 22 658-47-55
jadwisin@wsmochota.com.pl

4)    Administratorzy,  tel. 603-303-083, 601-050-855,

663-150-580

 ADMINISTRACJA WŁOCHY

Al. Dwudziestolatków 9, 02-157 Warszawa

nr tel. 22 846-29-82

Administratorzy: 603-330-165, 603-333- 622

ZARZĄD WSM OCHOTA