Aktualności

Spotkanie z wiceministrem Sprawiedliwości

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Prezes Zarządu WSM „Ochota”  w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomościami „Konfederacją Warszawską” uczestniczył w pierwszym z planowanego cyklu spotkań z wiceministrem Sprawiedliwości Panem Sebastianem Kaletą , które odbyło się w dniu 10.09.2020r.

Przedmiotem spotkania były niżej wskazane tematy:

  1. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w odrębną własność oraz kontynuacja przekształceń w zakresie gruntów do wspólnego użytkowania (place zabaw, drogi, chodniki – grunty służebne),
  2. Regulacji gruntów bez tytułu prawnego lub gruntów dzierżawionych,
  3. Organizacji Walnych Zgromadzeń w Spółdzielniach Mieszkaniowych jak również możliwości przywrócenia Zebrań Grup Członkowskich,
  4. Wprowadzenie zapisów do ustawy umożliwiających przeprowadzenie czynności zarządczych.

W związku z art.4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zwrócono się z prośbą o uszczegółowienie kwestii obowiązku ponoszenia opłat za ochronę lub inne świadczone przez Spółdzielnie usługi nie zawarte w ww. ustawie. Poruszono także temat dot. konieczności zmiany przepisów w zakresie obowiązku udostępnienia przez użytkowników lokali /art.6¹ usm/, ponieważ zapisy przywołanego artykułu są zawężone tylko do sytuacji awarii wywołującej szkodę z pominięciem czynności konserwacyjnych, remontowych oraz zagrażającego życiu i zdrowiu stanu  sanitarnego w lokalach

  1. 100- lecie ustawy o spółdzielniach i ewentualnym powrocie do ducha ustawy z 1920 roku w której uregulowano ogólne ramy działalności spółdzielni, kwestie szczegółowe natomiast pozostawiono członkom Spółdzielni do uchwalenia w statutach spółdzielni.

O kolejnych ustaleniach i spotkaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

ZARZĄD WSM OCHOTA