Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 09.05.2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: dostawę i montaż bramy przesuwnej wraz z ogrodzeniem terenu parkingu przy ul. Korotyńskiego 48

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub mgorski@wsmochota.com.pl albo sekretariat@wsmochota.com.pl   do dnia 06.05.2022 r. do godz. 14:00.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32, pokój numer 201

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem dostawa i montaż bramy przesuwnej wraz z ogrodzeniem terenu parkingu przy ul. Korotyńskiego 48 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p., recepcja do dnia 09.05.2022 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 3 200 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 09.05.2022 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.05.2022 r. o godz. 16.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 09.05.2022 r. o godz. 16.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: usługi utrzymania czystości i prowadzenie prac porządkowych na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 127, 129, 131, 133 w Warszawie

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub mgorski@wsmochota.com.pl albo sekretariat@wsmochota.com.pl   do dnia 06.05.2022 r. do godz. 14:00.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32, pokój numer 201

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem usługi utrzymania czystości i prowadzenie prac porządkowych na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 127, 129, 131, 133  w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p., recepcja do dnia 09.05.2022 r. do godz. 15.00.

Wadium w wysokości 8 900 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 09.05.2022 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.05.2022 r. o godz. 16.30  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 09.05.2022 r. o godz. 16.10 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: usługi utrzymania czystości i prowadzenie prac porządkowych na terenie nieruchomości przy ul. Opaczewskiej 22 i Opaczewskiej 24  w Warszawie

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub mgorski@wsmochota.com.pl albo sekretariat@wsmochota.com.pl   do dnia 06.05.2022 r. do godz. 14:00.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32, pokój numer 201

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem usługi utrzymania czystości i prowadzenie prac porządkowych na terenie nieruchomości przy ul. Opaczewskiej 22 i Opaczewskiej 24  w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p., recepcja do dnia 09.05.2022 r. do godz. 15.00.

Wadium w wysokości 3 300 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 09.05.2022 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.05.2022 r. o godz. 16.10  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 09.05.2022 r. o godz. 16.40 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: usługi utrzymania czystości i prowadzenie prac porządkowych na terenie nieruchomości przy ul. Okińskiego 4, Okińskiego 6, Okińskiego 8, Okińskiego 10, Sąchockiej 2 w Warszawie

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub mgorski@wsmochota.com.pl albo sekretariat@wsmochota.com.pl   do dnia 06.05.2022 r. do godz. 14:00.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32, pokój numer 201

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem usługi utrzymania czystości i prowadzenie prac porządkowych na terenie nieruchomości przy ul. Okińskiego 4, Okińskiego 6, Okińskiego 8, Okińskiego 10, Sąchockiej 2 w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p., recepcja do dnia 09.05.2022 r. do godz. 15.00.

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 09.05.2022 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.05.2022 r. o godz. 16.40  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 09.05.2022 r. o godz. 16.20 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: usługi utrzymania czystości i prowadzenie prac porządkowych na terenie nieruchomości przy ul. Dalekiej 1/3  w Warszawie

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub mgorski@wsmochota.com.pl albo sekretariat@wsmochota.com.pl   do dnia 06.05.2022 r. do godz. 14:00.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32, pokój numer 201

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem usługi utrzymania czystości i prowadzenie prac porządkowych na terenie nieruchomości przy ul. Dalekiej 1/3  w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p., recepcja do dnia 09.05.2022 r. do godz. 15.00.

Wadium w wysokości 3 700 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 09.05.2022 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.05.2022 r. o godz. 16.20  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 09.05.2022 r. o godz. 16.50 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: konserwację terenów zielonych na terenie Osiedla Jadwisin w zasobach WSM „Ochota”

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub mgorski@wsmochota.com.pl albo sekretariat@wsmochota.com.pl   do dnia 06.05.2022 r. do godz. 14:00.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32, pokój numer 201

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem konserwacja terenów zielonych na terenie Osiedla Jadwisin w zasobach WSM „Ochota” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p., recepcja do dnia 09.05.2022 r. do godz. 15.00.

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 09.05.2022 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.05.2022 r. o godz. 16.50  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich budynków na terenie Osiedla Gorlicka zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane, zgodnie z § 9 ust. 14. Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”, zostało unieważnione.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie przeglądów budowlanych i sanitarnych półrocznych, rocznych i pięcioletnich budynków na terenie Osiedla Jadwisin zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane, zgodnie z § 9 ust. 14. Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”, zostało unieważnione.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 4 maja 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie przeglądów budowlanych i sanitarnych półrocznych, rocznych i pięcioletnich budynków na terenie Osiedla Jadwisin zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres mgorski@wsmochota.com.pl albo ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia  29 kwietnia 2022 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32 lub p. Andrzej Jachimowicz tel.(22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem wykonaniem przeglądów budowlanych i sanitarnych półrocznych, rocznych i pięcioletnich budynków na terenie Osiedla Jadwisin zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 4 maja 2022 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 04.05.2022 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  4 maja 2022 r. o godz. 10:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 4 maja 2022 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie przeglądów budowlanych i sanitarnych rocznych i pięcioletnich budynków na terenie Osiedla Gorlicka zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres mgorski@wsmochota.com.pl albo ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia  29 kwietnia 2022 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32 lub p. Andrzej Jachimowicz tel.(22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem wykonaniem przeglądów budowlanych i sanitarnych rocznych i pięcioletnich budynków na terenie Osiedla Gorlicka zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 4 maja 2022 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295  do dnia 04.05.2022 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  4 maja 2022 r. o godz. 10:15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę i montaż bramy przesuwnej wraz z ogrodzeniem terenu parkingu przy ul. Korotyńskiego 48 zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 07.04.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: dostawę i montaż bramy przesuwnej wraz z ogrodzeniem terenu parkingu przy ul. Korotyńskiego 48

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub mgorski@wsmochota.com.pl albo sekretariat@wsmochota.com.pl   do dnia 06.04.2022 r. do godz. 14:00.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32, pokój numer 201

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem dostawa i montaż bramy przesuwnej wraz z ogrodzeniem terenu parkingu przy ul. Korotyńskiego 48 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 07.04.2022 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 3 200 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 07.04.2022 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  07.04.2022 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
Pages