Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 17.08.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: modernizację świetlików klatek schodowych, remont kominów i pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu oraz remontem instalacji odgromowej na dachu budynku mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Gorlickiej 9.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres mgorski@wsmochota.com.pl  lub ajachimowicz@wsmochota.com.pl oraz sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 16.08.2021 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są: p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32 oraz p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem modernizacja świetlików klatek schodowych, remont kominów i pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu oraz remontem instalacji odgromowej na dachu budynku mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Gorlickiej 9 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 17.08.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 17.08.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.08.2021 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 17.08.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont odcinków chodników w rejonie budynków mieszkalnych ul. Astronautów 10, ul. Astronautów 12, ul. Astronautów 14.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres mgorski@wsmochota.com.pl lub ajachimowicz@wsmochota.com.pl albo sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 16.08.2021 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32 lub p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem remont odcinków chodników w rejonie budynków mieszkalnych ul. Astronautów 10, ul. Astronautów 12, ul. Astronautów 14  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 17.08.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 4 500 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 17.08.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.08.2021 r. o godz. 10.30  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 17.08.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont kominów ponad dachem wraz  z koniecznym remontem pokrycia dachowego przy kominach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Baleya 8.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres mgorski@wsmochota.com.pl lub ajachimowicz@wsmochota.com.pl albo sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 16.08.2021 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32 lub p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z remont kominów ponad dachem wraz  z koniecznym remontem pokrycia dachowego przy kominach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Baleya 8 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 17.08.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 6 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 17.08.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.08.2021 r. o godz. 11.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 17.08.2021 r. o godz. 10:45 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. KOR 34B.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres mgorski@wsmochota.com.pl lub ajachimowicz@wsmochota.com.pl albo sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 16.08.2021 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32 lub p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z remont kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. KOR 34B w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 17.08.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 2 500 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 17.08.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.08.2021 r. o godz. 10:45  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 17.08.2021 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: naprawę świetlików klatek schodowych, remont kominów i pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu oraz remontem instalacji odgromowej na dachu budynku mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Gorlickiej 10.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres mgorski@wsmochota.com.pl  lub ajachimowicz@wsmochota.com.pl oraz sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 16.08.2021 r. do godz. 14:00.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są: p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32 oraz p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem naprawa świetlików klatek schodowych, remont kominów i pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu oraz remontem instalacji odgromowej na dachu budynku mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Gorlickiej 10 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 17.08.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 17.08.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.08.2021 r. o godz. 10.15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem wymiany suchych pionów przeciwpożarowych na nawodnione w budynku mieszkalnym przy ul. Dobosza 10 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SAN-BUD
Piotr Mroziński
Św. Wincentego 124/111
03-291 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem wymiany suchych pionów przeciwpożarowych na nawodnione w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 17 w Warszawie., została wybrana oferta złożona przez:

GASB Instalatorstwo Gazowe Sanitarne i Ogrzewania
Alicja Różycka
Na Bagnie 12, 05-091 Ząbki

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: remont kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. KOR 34B zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: remont odcinków chodników w rejonie budynków mieszkalnych ul. Astronautów 10, ul. Astronautów 12, ul. Astronautów 14 zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego wraz z remontem balkonów, budową pochylni dla niepełnosprawnych, wymianą instalacji odgromowej oraz wymianą domofonu w budynku przy al. Dwudziestolatków 18 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

 

AGRAPLAST Sp. z o.o.
Śliska 3/1B
00-127 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na : naprawę świetlików klatek schodowych, remont kominów i pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu oraz remontem instalacji odgromowej na dachu budynku mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Gorlickiej 10  zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na : modernizację świetlików klatek schodowych, remont kominów i pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu oraz remontem instalacji odgromowej na dachu budynku mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Gorlickiej 9 zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

Zarząd WSM "OCHOTA"
Pages