Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 08.07.2019r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont płyt balkonowych i balustrad w budynku przy Al. XX-latków 1, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Jadwisin ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 05.07.2019 r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „remont płyt balkonowych i balustrad w budynku przy Al. XX-latków 1” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja  do dnia 08.07.2019r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 05.07.201r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2019r o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 08.07.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: Cz. 2 wymiany wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy  Al. Dwudziestolatków 20, ul. Lechickiej 8, Radarowej 2A, 4, 4A, Sabały 16, 21, ul. Strubiczów 8, ul. Sulmierzyckiej 3, Sulmierzyckiej 4 w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Jadwisin ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 05.07.2019 r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Cz. 2 wymiany wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy  Al. Dwudziestolatków 20, ul. Lechickiej 8, Radarowej 2A, 4, 4A, Sabały 16, 21, ul. Strubiczów 8, ul. Sulmierzyckiej 3, Sulmierzyckiej 4 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja  do dnia 08.07.2019 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 05.07.2019r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2019r o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 08.07.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: Cz. 1 wymiany wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy  ul. 1-go Sierpnia 47, 47A, 49, 49A, 49B, 53,  Al. Dwudziestolatków 10, 12, 14, 15, 18, ul. Strubiczów 4A w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Jadwisin ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 05.07.2019 r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Cz. 1 wymiany wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy  ul. 1-go Sierpnia 47, 47A, 49, 49A, 49B, 53,  Al. Dwudziestolatków 10, 12, 14, 15, 18, ul. Strubiczów 4A w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja  do dnia 08.07.2019 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 05.07.2019r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2019r o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIKI PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że przetarg na: sprzedaż samochodu Fiat Ducato będącego własnością spółdzielni, z powodu niewpłynięcia ofert został unieważniony.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 26.06.2019r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie prac konserwacyjnych w zakresie robót sanitarnych w tym m. in. : instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody ciepłej i zimnej, instalacji przeciwpożarowej, instalacji gazowej, urządzeń i armatury stanowiącej mienie Spółdzielni.  zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Jadwisin przy ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 25.06.2019 r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wykonanie prac konserwacyjnych w zakresie robót sanitarnych w tym m. in. : instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody ciepłej i zimnej, instalacji przeciwpożarowej, instalacji gazowej, urządzeń i armatury stanowiącej mienie Spółdzielni.” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 26.06.2019r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 3 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 25.06.2019r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2019r o godz. 10.30  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 17.06.2019r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: sprzedaż samochodu będącego własnością spółdzielni:

Samochód marki :  FIAT DUCATO

Rok produkcji: 2007

Pojemność silnika: 2198 m3

Przebieg: 96 479 km

CENA WYWOŁAWCZA: 9000,00 zł netto

Szczegółowe informacje dot. samochodu pod nr telefonu: (22) 658-28-10

Samochód można obejrzeć od poniedziałku do piątku w Administracji Osiedla przy ul. Gorlickiej 1 w godzinach pracy biura. Zamiar obejrzenia samochodu należy uzgodnić pod nr telefonu: (22) 658-28-10

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na sprzedaż samochodu ” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 17.06.2019r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2019r o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna. Po otwarciu kopert i zweryfikowaniu złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 500 zł netto. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący komisji ogłasza, który z oferentów wygrał przetarg .

Nabywca samochodu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 14 dni wpłacić na konto spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości uzyskanej w przetargu. Samochód zostanie wydany po podpisaniu umowy kupna / sprzedaży auta oraz opłaceniu faktury.  Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny skutki wygranego przetargu wygasają.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIKI PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonanie prac porządkowych na terenie Os. Gorlicka, została wybrana oferta złożona przez:

D.I.P. Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIKI PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem prac porządkowych na terenie Os. Gorlicka, Komisja Przetargowa powołując się na § 7 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla WSM Ochota, odrzuciła ofertę firmy R&W Zielone Dywany Radosław Zawistowski. Oferent nie przedłożył dokumentów potwierdzających, że dysponuje własnym potencjałem produkcyjnym, prezentuje odpowiedni dla zamówienia poziom wiedzy technicznej i zatrudnia pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe dla realizowania przedmiotu przetargu.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIKI PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Baleya 1 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

SAN-REM Henryk Moczulski
ul. Gibraltarska 17
03-664 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIKI PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z doposażeniem w instalację ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Astronautów 10 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

SAN-BUD Piotr Mroziński
ul. Św. Wincentego 124 m. 111
03-291 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIKI PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Baleya 1 w Warszawie, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę firmy Posejdon Instalatorstwo Sanitarno-Gazowe Marek Pszczoła. Oferta firmy Posejdon Instalatorstwo Sanitarno-Gazowe Marek Pszczoła zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIKI PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą instalacji elektrycznej części wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Dobosza 10 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

M-BUD Zakład Robót Ogólnobudowlanych – Jerzy Zawistowski
ul. Bolesławicka 22 lok. 87
03-352 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
Pages