Przetargi

WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu nawierzchni podwórka z mas mineralno-bitumicznych na terenie nieruchomości ul. Sabały 10/12 w Warszawie zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z modernizacją oświetlenia klatek schodowych budynków: Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 19, Korotyńskiego 19A, Korotyńskiego 21, Korotyńskiego 48, 1 Sierpnia 38A, 1 Sierpnia 49A, Daleka 1/3, Dickensa 29. Łącznie 1637 szt. opraw wewnętrznych i 70 szt. opraw zewnętrznych wyposażonych w czujnik ruchu i zmierzchowy, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę firmy: Leding.EU Sp. z o.o. Oferta nie spełnia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z : modernizacją oświetlenia klatek schodowych budynków: Astronautów 3, Astronautów 10, Hynka 3, Tańskiego 5, Zarankiewicza 7, Gorlicka 6,  Gorlicka 10, Jankowska 7, KOR 34B, Mołdawska 6, Okińskiego 1, Racławicka 127-133. Łącznie 572szt opraw wewnętrznych i 95szt opraw zewnętrznych wyposażonych w czujnik ruchu i zmierzchowy, została wybrana oferta złożona przez:

NGS Sp. z o.o.
Wileńska 80
05-200 Wołomin

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z modernizacją oświetlenia klatek schodowych budynków: Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 19, Korotyńskiego 19A, Korotyńskiego 21, Korotyńskiego 48, 1 Sierpnia 38A, 1 Sierpnia 49A, Daleka 1/3, Dickensa 29. Łącznie 1637 szt. opraw wewnętrznych i 70szt opraw zewnętrznych wyposażonych w czujnik ruchu i zmierzchowy.

została wybrana oferta złożona przez:

Marcin Zych Bolt-Instalacje Elektryczne
Stefana Nasfetera 1
05-230 Kobyłka

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na docieplenie elewacji wraz z remontem kominów, orynnowania, wiatrołapów, balkonów oraz instalacji odgromowej budynku przy al. Dwudziestolatków 3 w Warszawie zostało unieważnione.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na docieplenie elewacji wraz z remontem kominów, orynnowania, wiatrołapów, balkonów, ociepleniem poddasza oraz wykonaniem instalacji odgromowej budynku przy ul. Leżajskiej 4 w Warszawie zostało unieważnione.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 03.12.2018r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: docieplenie elewacji wraz z remontem kominów, orynnowania, wiatrołapów, balkonów, ociepleniem poddasza oraz instalacji odgromowej budynku przy ul. Leżajskiej 4  w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Jadwisin  ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 30.11.2018r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „docieplenie elewacji wraz z remontem kominów, orynnowania, wiatrołapów, balkonów, ociepleniem poddasza oraz instalacji odgromowej budynku przy ul. Leżajskiej 4  w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211do dnia 03.12.2018r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 30 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 30.11.2018r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2018r o godz. 10.15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 03.12.2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: docieplenie elewacji wraz z remontem kominów, orynnowania, wiatrołapów, balkonów oraz instalacji odgromowej budynku al. Dwudziestolatków 3 w Warszawie , zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Jadwisin  ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 30.11.2018r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „docieplenie elewacji wraz z remontem kominów, orynnowania, wiatrołapów, balkonów oraz instalacji odgromowej budynku al. Dwudziestolatków 3 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211do dnia 03.12.2018r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 30 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 30.11.2018r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2018r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 03.12.2018r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont nawierzchni podwórka z mas mineralno-bitumicznych na terenie nieruchomości ul. Sabały 10/12 w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Jadwisin  ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 30.11.2018r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „remont nawierzchni podwórka z mas mineralno-bitumicznych na terenie nieruchomości ul. Sabały 10/12 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211do dnia 03.12.2018r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 3 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 30.11.2018r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2018r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
PRZETARG NA MIESZKANIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w Warszawie przy ul. Baleya 3A o  powierzchni użytkowej 47,5 m2 , znajdującego się na II piętrze. Z osobą, która nabędzie lokal w przetargu zostanie zawarta umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, w formie aktu notarialnego.

Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 22 572-89-05, 22 572-89-07, 22 572 89 10 ). Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu lokali, co do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, bądź /lub/ przeszło na własność Spółdzielni, na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu WSM „Ochota”, który udostępniony jest na stronie Spółdzielni: www.wsmochota.com.pl lub w Biurze Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17.

Ww lokal mieszkalny będzie udostępniony do obejrzenia od dnia 03.12.2018 r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla : ul. Gorlicka 1, nr tel. 22 658 28 10.
Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr 16 przy ul. Baleya 3A” w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17- II piętro, do dnia 20.12.2018 r. , do godz. 9:00. Do oferty powinny być dołączone oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz wyrażenie zgody w formie pisemnej na przetwarzanie danych osobowych przez WSM ‘Ochota”. Druki powyższego oświadczenia i zgody są dostępne w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni lub w Dziale członkowsko-mieszkaniowym WSM „Ochota” ( pok.112), przy ul. Pruszkowskiej 17.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1.000 zł ( słownie: jeden tysiąc zł). Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza, który z oferentów wygrał przetarg oferując najwyższą cenę, podaje jej wysokość, a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 26.11.2018r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: modernizację oświetlenia klatek schodowych budynków: Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 19, Korotyńskiego 19A, Korotyńskiego 21, Korotyńskiego 48, 1 Sierpnia 38A, 1 Sierpnia 49A, Daleka 1/3, Dickensa 29. Łącznie 1637 szt. opraw wewnętrznych i 70szt opraw zewnętrznych wyposażonych w czujnik ruchu i zmierzchowy.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 23.11.2018r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „modernizację oświetlenia klatek schodowych budynków: Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 19, Korotyńskiego 19A, Korotyńskiego 21, Korotyńskiego 48, 1 Sierpnia 38A, 1 Sierpnia 49A, Daleka 1/3, Dickensa 29. Łącznie 420szt opraw wewnętrznych i 70szt opraw zewnętrznych wyposażonych w czujnik ruchu i zmierzchowy.” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211do dnia 26.11.2018r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 23.11.2018r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2018r o godz. 10.15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 26.11.2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:  modernizację oświetlenia klatek schodowych budynków: Astronautów 3, Astronautów 10, Hynka 3, Tańskiego 5, Zarankiewicza 7, Gorlicka 6, Gorlicka 10, Jankowska 7, KOR 34B, Mołdawska 6, Okińskiego 1, Racławicka 127-133.

Łącznie 572szt opraw wewnętrznych i 95szt opraw zewnętrznych wyposażonych w czujnik ruchu i
zmierzchowy.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II
p, pok. 201 do dnia 23.11.2018r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „modernizacja oświetlenia klatek schodowych budynków: Astronautów 3, Astronautów 10, Hynka 3, Tańskiego 5, Zarankiewicza 7, Gorlicka 6, Gorlicka 10, Jankowska 7, KOR 34B, Mołdawska 6, Okińskiego 1, Racławicka 127-133. ” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 26.11.2018r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 23.11.2018r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2018r o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
Pages