Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 16.03.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: konserwację instalacji miedzianej zimnej i ciepłej wody w budynku wielorodzinnym przy ul. Sąchockiej 3 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres mgorski@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 15.03.2021 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 lub p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:
• jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
• nie podlega wykluczeniu z postępowania
• posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
• znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
• wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem konserwacja instalacji miedzianej zimnej i ciepłej wody w budynku wielorodzinnym przy ul. Sąchockiej 3 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 16.03.2021 r. do godz. 9.00.
Wadium w wysokości 100 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 16.03.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.
Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.
WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 08.03.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: Zaprojektowanie i wykonanie sytemu detekcji tlenku węgla i LPG oraz sterowania wentylacją p.poż. w garażu budynków wielorodzinnych przy ul. Racławickiej 127, 129, 131, 133 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 05.03.2021 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 lub p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem zaprojektowanie i wykonanie sytemu detekcji tlenku węgla i LPG oraz sterowania wentylacją p.poż. w garażu budynków wielorodzinnych przy ul. Racławickiej 127, 129, 131, 133 w Warszawie  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 08.03.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 12 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 08.03.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.03.2021 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 08.03.2021 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę wodomierzy do zw i cw w budynkach znajdujących się w Warszawie przy ul. Gorlickiej 4A (562 szt.), Gorlickiej 9 (szt.), Gorlickiej 10 (320 szt.), Gorlickiej 11 (280 szt.), Gorlickiej 13 (278 szt.), Okińskiego 3 (96 szt.), Zarankiewicza 7 (64 szt.), Żwirki i Wigury 5 (94 szt.), KOR 34B (47 szt.), Żwirki i Wigury 1A (37 szt.), Żwirki i Wigury 1B (37 szt.) na tożsame urządzenia iFlux produkcji Metrona Polska

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 05.03.2021 r. do godz. 14:00.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: wymiana wodomierzy w budynkach przy ul. Gorlickiej 4A, Gorlickiej 9, Gorlickiej 10, Gorlickiej 11, Gorlickiej 13, Okińskiego 3, Zarankiewicza 7, Żwirki i Wigury 5, KOR 34B, Żwirki i Wigury 1A, Żwirki i Wigury 1B w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 08.03.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 08.03.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.03.2021 r. o godz. 10.15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na konserwacje instalacji miedzianej zimnej i ciepłej wody w budynki wielorodzinnym przy ul. Sąchockiej 3 w Warszawie zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 02.03.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę wodomierzy iFlux (produkcji Metrona Polska) do zw i cw w budynkach znajdujących się w Warszawie przy ul. Hynka 3 (40 szt.), Hynka 5 (119 szt.), Hynka 7 (119 szt.), Hynka 9 (120 szt.), Żwirki i Wigury 3 (128 szt.), Astronautów 16 (60 szt.)

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 01.03.2021 r. do godz. 14:00.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: wymiana wodomierzy w budynkach Hynka 3, Hynka 5, Hynka 7, Hynka 9, Żwirki i Wigury 3, Astronautów 16 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 02.03.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 14 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 02.03.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  02.03.2021 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 11.02.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: konserwację instalacji miedzianej zimnej i ciepłej wody w budynku wielorodzinnym przy ul. Sąchockiej 3 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 10.02.2021 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 lub p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem konserwacja instalacji miedzianej zimnej i ciepłej wody w budynku wielorodzinnym przy ul. Sąchockiej 3  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 11.02.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 100 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 11.02.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11.02.2021 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na konserwacje instalacji miedzianej zimnej i ciepłej wody w budynki wielorodzinnym przy ul. Sąchockiej 3 w Warszawie zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”. 

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 02.02.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: konserwację i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych wraz ze świadczeniem usług pogotowia w budynkach znajdujących się przy ul. Racławickiej 127, 129,131, 133 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 01.02.2021 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 lub p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem konserwacja i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych wraz ze świadczeniem usług pogotowia w budynkach znajdujących się przy ul. Racławickiej 127, 129, 131, 133 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 02.02.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 1 700 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 02.02.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  02.02.2021 r. o godz. 10.30  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 02.02.2021 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: konserwację w zakresie ogólnobudowlanym budynków znajdujących się przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 01.01.2021 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 lub p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem konserwacja w zakresie ogólnobudowlanym budynków znajdujących się przy ul. Racławickiej 127,129,131,133 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 02.02.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 2 300 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 02.02.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  02.02.2021 r. o godz. 10.15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 02.02.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: konserwację i utrzymanie nieruchomości znajdujących się w Warszawie przy ul. Racławickiej 127, 129, 131, 133 w zakresie robót sanitarnych, w szczególności dotyczących: instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej i ciepłej, instalacji przeciwpożarowej i gazowej; napraw i konserwacji węzłów cieplnych zapewniających utrzymanie tych zasobów w sprawności technicznej i eksploatacyjnej.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl  lub sekretariat@wsmochota.com.pl, lub osobiście w siedzibie Spółdzielni, przy ul. Pruszkowskiej 17, piętro drugie, pokój nr 201 – do dnia 01.02.2021 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Michał Górski  tel.(22)572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem konserwacja i utrzymanie nieruchomości znajdujących się w Warszawie przy ul. Racławickiej 127, 129, 131, 133 w zakresie robót sanitarnych w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 02.02.2020 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 1000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 02.02.2020 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  02.02.2021 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na konserwacje i utrzymanie nieruchomości znajdujących się w Warszawie przy ul. Racławickiej 127, 129, 131, 133 w zakresie sanitarnym, w szczególności dotyczących: instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, i deszczowej, wody zimnej i ciepłej, instalacji przeciwpożarowej i gazowej; napraw i konserwacji węzłów cieplnych zapewniających utrzymanie tych zasobów w sprawności technicznej i eksploatacyjnej zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na konserwacje i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych wraz ze świadczeniem usług pogotowia w budynkach znajdujących się przy ul. Racławickiej 127, 129, 131, 133 w Warszawie zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z  § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

Zarząd WSM "OCHOTA"
Pages