Aktualności

 • OGŁOSZENIE

  Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego – przetarg ustny nieograniczony na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni 226,6 m2, położonego przy ul. Racławickiej 131 nr „2u” w Warszawie oraz spółdzielczego własnościowego prawa do czterech stanowisk postojowych o nr 114, 115, 116, 117.

 • INFORMACJA

  W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, odnośnie terminów wygaśnięcia prawa wieczystego użytkowania gruntów w naszej Spółdzielni, informujemy, że tereny będące w zasobach WSM „Ochota” mają okres użytkowania wieczytego na 99lat i koniec pierwszego terminu przypada w 2065r. (najwcześniejszy), a potem w kolejnych latach: 2066, 2067, 2068, 2075…

 • OGŁOSZENIE

  WSM „Ochota” ponownie informuje, że w związku z utworzeniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka mieszkańcy nieruchomości wymienionych poniżej mogą domagać się od Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” odszkodowania, w tym odszkodowania w związku z utratą wartości mieszkań. Roszczenia przysługują posiadaczom spółdzielczych własnościowych praw do lokali oraz odrębnym właścicielom. Roszczenia należy zgłosić najpóźniej do dnia 2 […]

 • WIDEO

 • OGŁOSZENIE

  STUDIO AKCJA działa niespełna od miesiąca, a już się stało miejscem, w którym chętnie spędzają czas dzieci, a dorośli z radością towarzyszą im w pierwszych krokach odkrywania swoich nowych talentów. To miejsce, w którym każda chwila staje się tą dobrze wykorzystaną! A już 29 czerwca (sobota) wielkie święto na powitanie wakacji:PIKNIK ARTYSTYCZNY – dla całej rodziny! Żegnaj […]

 • OGŁOSZENIE

  Informacja w sprawie Obszaru Ograniczonego Użytwkowania (OOU) dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” uprzejmie informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia czerwca 2011 roku, teren naszych osiedli objęty został nowo utworzonym Obszarem Ograniczonego Użytwkowania (OOU) dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Mieszkańcy […]

 • OGŁOSZENIE

  Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” informuje, że w dniach 10.05.2013r. – 28.05.2013r. odbyło się w 7 częściach Walne Zgromadzenie Spółdzielni. W Walnym Zgromadzeniu WSM „Ochota” udział wzięło 383 członków Spółdzielni, co stanowi 4,4 % ogółu uprawnionych członków. Szczegółowe informacje na temat podjętych uchwał znajdą Państwo w zakładce Dokumenty. Protokół z Walnego Zgromadzenia dostępny jest dla Członków […]

 • OGŁOSZENIE

  Na podstawie § 41 ust. 1, w związku z § 42 ust. 1 i 2 oraz § 39 ust. 6 Statutu Spółdzielni, Zarząd WSM „Ochota” zwołuje od dnia 10.05.2013r. do dnia 21.05.2013r. Walne Zgromadzenie w 7 częściach, w terminach i miejscach podanych do wiadomości członków Spółdzielni, zgodnie z obowiązującym Statutem. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad […]

 • ŻYCZENIA

 • ZMIANA GODZIN PRACY

  Informujemy o zmianie godzin pracy WSM „Ochota” w następujących dniach: dnia 29.03.2013r. (Wielki Piątek) Spółdzielnia i Administracje Osiedli pracują do godziny 12:00 dnia 02.05.2013r. (czwartek) jest dniem wolnym. Pełnione będą jedynie przez Administracje Osiedli dyżury służb technicznych.

 • OGŁOSZENIE

  Z przyjemnością informujemy o ukończeniu prac nad nową stroną Spółdzielni. Zapraszamy do zapoznania się z jej zawartością. Głęboko wierzymy, że nowa, odświeżona strona ułatwi Państu znalezienie wszelkich istotnych informacji.

 • ŻYCZENIA

Pages