Aktualności

INFORMACJA

Zarząd Warszawskie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” informuje, że w dniach 23.05.2019r. – 07.06.2019r. odbyło się w 7 częściach Walne Zgromadzenie Spółdzielni. W Walnym Zgromadzeniu WSM „Ochota” udział wzięło 295 uczestników Spółdzielni, co stanowi 2,8% ogółu uprawnionych członków.

Lista uchwał podjętych podczas Walnego zgromadzenia znajduje się TUTAJ

Szczegółowy protokół z Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni wyłącznie dla członków Spółdzielni po uprzednim zalogowaniu się.

Protokół jest również do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Pruszkowskiej 17

ZARZĄD WSM OCHOTA