Plan rzeczowy remontów nieruchomości Osiedla Jadwisin 2018r.

Plany rzeczowe remontów nieruchomości WSM Ochota na rok 2018r.:

PLANOWANE
Lp. Rodzaj prac Budynek
1Wymiana instalacji gazu

ul. Radarowa 2A
ul. Radarowa 4
ul. Radarowa 4A

2Wymiana kanalizacji

ul. Korotyńskiego 48
ul. Dwudziestolatków 1
ul. Grójecka 81/87

3Wymiana wodomierzy

ul. Sabały 18
ul. Sabały 20
ul. Lechicka 6
ul. Leżajska 3
ul. Leżajska 4
ul. 1 Sierpnia 37/Dwudziestolatków 4
ul. Dwudziestolatków 1
ul. Dwudziestolatków 2A/1 Sierpnia 35
ul. Sulmierzycka 6/1 Sierpnia 31
ul. Korotyńskiego 40
ul. Dobosza 5
ul. Dobosza 10
ul. 1 Sierpnia 45

4Roboty elektryczne:

ul. Geodetów 4
ul. Geodetów 8
ul. Dwudziestolatków 14
ul. Strubiczów 6
ul. Dobosza 10

5Oświetlenie ewakuacyjne

ul. Dwudziestolatków 3

6Remont pokrycia dachu i kominów z dociepleniem stropodachu

ul. 1 Sierpnia 45
Al. Krakowska 270
ul. Bitwy Warszawskiej

7Remont orynnowania

ul. Włodarzewska 12

8Remont kominów

ul. Dwudziestolatków 1A
ul. 1 Sierpnia 37/Dwudziestolatków 4

9Ocieplenie poddasza metodą wdmuchiwania granulatu wełny

ul. Strubiczów 1
ul. Strubiczów 5
ul. Strubiczów 6
Al. Krakowska 268
Al. Krakowska 272

10Remont elewacji – spłata rat BGK poz. 1, 2, 3

ul. Leżajska 3
ul. Korotyńskiego 21
ul. Grójecka 80/102
ul. Korotyńskiego 19A Dwudziestolatków 6/1 Sierpnia 41
ul. Dwudziestolatków 3
ul. Leżajska 4

11Remont tarasów

ul. Sabały 18

12Remont balkonów

ul. Dwudziestolatków 1A
ul. Dwudziestolatków 15
ul. Dickensa 31A
ul. Dickensa 31B

13Ocieplenie komór zsypów

ul. Korotyńskiego 48
ul. Korotyńskiego 19
budynki Osiedla

14Izolacja pionowa ścian piwnic

ul. Dwudziestolatków 20
ul. Geodetów 8

15Roboty brukarskie/asfalty

ul. Dwudziestolatków 20
teren Osiedla ul. Sabały 10/12

16Wymiana dźwigów – poz. 1, 2, 3, 4 raty

ul. Dickensa 29
ul. 1 Sierpnia 38A
ul. Dobosza 10
ul. Sabały 16

17Remont szybu, wymiana dźwigów poz. 5, 6, 7

ul. Geodetów 4
ul. Geodetów 6
ul. Geodetów 8

18Remont podwórka

ul. 1 Sierpnia 35, 37
ul. Dwudziestolatków 2A, 4

19Montaż wiat śmietników, wykonanie podłoża, rozbiórka wiat prowizorycz.

ul. Geodetów 4
ul. Geodetów 8
ul. Strubiczów 5

20Roboty remontowe - węzły cieplne

budynki Osiedla według wykazu

21Realizacja Decyzji PSP, zabezpieczenia związane z ochroną ppoż. bud Osiedla w tym min.:

ul. Daleka 1/3
ul. Geodetów 4
ul. Geodetów 6
ul. Geodetów 8
ul. Grójecka 80/102

22Remont stalowych pomostów

ul. Grójecka 81/87

23Wymiana okien piwnicznych

ul. Sabały 16