Plan rzeczowy remontów nieruchomości Osiedla Gorlicka 2017r.

Plany rzeczowe remontów nieruchomości WSM Ochota na rok 2017r.:

PLANOWANE
Lp. Rodzaj prac Budynek
1Remont elewacji budynku i remont balkonów

ul. Tańskiego 3
ul. Tańskiego 8
ul. Okińskiego 8 (szczyt)

2Docieplenie dachu

ul. Hynka 5
ul. Hynka 9
ul. Żwirki i Wigury 1a
ul. Żwirki i Wigury 1b
ul. Zarankiewicza 6a

3Wymiana pokrycia dachowego

ul. Okińskiego 8

4Remont podwórka

ul. Gorlicka 2, 4 (wykonanie nasadzeń)
ul. Jankowska 3 (wykonanie nasadzeń)
ul. Jankowska 5, 7
ul. Baleya 7

5Remont chodnika

pomiędzy Zarankiewicza-Astronautów
ul. Astronautów 16
ul. Astronautów 16A

6Wymiana świetlików

ul. Gorlicka 11

7Przemurowanie i remont kominów

ul. Baleya 1
ul. Baleya 14
ul. Astronautów 6
ul. Astronautów 12
ul. Zarankiewicza 7
ul. Zarankiewicza 9

8Wymiana wodomierzy Epico

ul. Baleya 1
ul. Baleya 7
ul. Gorlicka 6
ul. Gorlicka 15a
ul. Okińskiego 1
ul. Okińskiego 6
ul. Okińskiego 8
ul. Sąchocka 1
ul. Sąchocka 2
ul. Żwirki i Wigury 33
ul. Astronautów 4
ul. Astronautów 12
ul. 17-go Stycznia 40
ul. Tańskiego 3

9Doposażenie w inst.ccw i wymiana inst zw i kan

ul. 17-go Stycznia 36
ul. 17-go Stycznia 38

10Remont klatek schodowych (partery)

ul. Gorlicka 4
ul. Zarankiewicza 6a

11Wymiana WLZ i tablic elektrycznych

ul. Gorlicka 4a – 30%
ul. Mołdawska 6 (Tablica Główna)
ul. Żwirki i Wigury 1b (Inst.oświetleniowa)

12Podniesienie balustrad na balkonach

ul. Hynka 5
ul. Hynka 9
ul. Zarankiewicza 9

13Remont elewacji budynku

ul. Racławicka 131

14Hydroizolacja garażu

ul. Racławicka 127,129

15Doposażenie garaży w detektory tlenku węgla + dokumentacja tech.

ul. Racławicka 127/129 i 131/133