Aktualności

COVID-19

Szanowni Państwo,

z uwagi na epidemię COVD-19 w Biurze Zarządu przy ul. Pruszkowskiej 17 , informujemy iż wstrzymujemy przyjęcia interesantów.

Prosimy o załatwianie spraw drogą pisemną lub telefoniczną .

Wydawanie zaświadczeń o posiadanym prawie do lokalu możne się wydłużyć powyżej 7 dni.

ZARZĄD WSM OCHOTA